smartdcamp
home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956เตรียมพบกับค่ายปิดเทอมใหญ่ 2560 เร็วๆ นี้

 
18-20 มีนาคม 2560
25-28 มีนาคม 2560
22-24 เมษายน 2560

Smart D Camp Program

สอบถามเพิ่มเติม 083-903-9956

Smart D Camp Program


 
slide ตัวอย่างกิจกรรมค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 16 ตอน...ตะลุยโลกอนาคต
เพลงสัญญาใต้แสงดาว
วันที่ 12-15 มีนาคม 2559 ณ ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา

 
slide ตัวอย่างกิจกรรมค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 15 ตอน...รหัสลับดาวพลูโต
เพลงสัญญาใต้แสงดาว

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่นพิเศษ

 

โรงเรียน TCIS - Thai Chinese International School

Oct 5-8, 2013


iq21

ตัวอย่างกิจกรรมค่ายฉลาดคิด รุ่น 21 - Smart IQ Camp # 21
บันทึกความทรงจำค่ายฉลาดคิด รุ่น 21 » ภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16

ตัวอย่างกิจกรรมค่ายฉลาดคิด รุ่น 16 - Smart IQ Camp # 16
บันทึกความทรงจำค่ายฉลาดคิด รุ่น 16 » ภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างกิจกรรมค่ายอารมณ์ดี รุ่น 7 - Smart EQ Camp # 7
บันทึกความทรงจำค่ายอารมณ์ดี รุ่น 7 » ภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ทฤษฎีพหุปัญญา

Theory of Multiple Intelligences

การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าตรวจวัดไอคิว ก็อาจได้ผลเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะว่ายังมีความสามารถอีกหลายด้านที่ไม่สามารถวัดได้ เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นต้น

ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยา อธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิด “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป พหุปัญญา ตามแนวคิดนี้ ในปัจจุบันมีปัญญาอยู่ 8 ด้าน ดังนี้

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

ทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลายด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน

ทฤษฎีนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน

3. ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน

 
ติดตามรายละเอียดปัญญาแต่ละด้านในบทความเต็ม » คลิ๊กที่นี่

Smart D Camp Program

เตรียมพบโปรแกรมค่ายปิดเทอม เดือนตุลาคม 2559

ชื่อโปรแกรม
ช่วงเวลา
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 22 18-20 มีนาคม 2560
(Smart IQ Camp # 22) (ค่าย 3 วัน 2 คืน)
ตอน...ปริศนาขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า  
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 17 25-28 มีนาคม 2560
(Smart D Camp # 17) (ค่าย 4 วัน 3 คืน)
ตอน..แกะรอยวิวัฒนาการ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จ.ราชบุรี
ค่ายอารมณ์ดี รุ่น 8 22-24 เมษายน 2560
(Smart EQ Camp # 8) (ค่าย 3 วัน 2 คืน)
   

สอบถามเพิ่มเติม...083-903-9956

Smart D Camp Program

ดาวน์โหลดใบสมัคร รูปแบบ MS Word » คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร รูปแบบ PDF file » คลิ๊กที่นี่

Smart D Camp Program

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง จากประสบการณ์สู่ความเชี่ยวชาญ

ด้วยบทพิสูจน์จากผลงานมากกว่า 100 กิจกรรม

ในด้านการจัด ค่าย และ โปรแกรม การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ประวัติและผลงาน สมาร์ท ดี แคมป์


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง

เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี

เด็กที่ไม่เก่งด้านภาษา อาจจะมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษา อาจเป็นเลิศทางศิลปะ

เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา

เด็กที่ไอคิวต่ำกว่าปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี

เด็กที่ไอคิวสูง อาจเก่งหลายเรื่อง แต่ขาดทักษะทางสังคมที่ดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ

ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมาย ได้เช่นกัน


บันทึกความทรงจำ สมาร์ท ดี แคมป์