SMART D CAMP

S   M   A   R   T       D   I   S   C   O   V   E   R   Y       C   A   M   P

 

Smart Discovery Camp

ค่าย เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว รุ่น 3

Smart Discovery Camp

วันที่ 23-24 มกราคม 2553
ณ แก่งเทียมท่าด่านโฮมสเตย์ จ.นครนายก


เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว # เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว # เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
Smart Discovery Camp
เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว # เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว # เด็ก ดอกไม้ ดวงดาวเปิดโลกกว้างสู่ธรรมชาติ เปิดจินตนาการสู่ดวงดาว

 


 


ณ ท้องฟ้าจำลอง รังสิต

เตรียมฝึกฝนวิชาความรู้ต่างๆ ก่อนสู่สนามประสบการณ์จริง

 


เปิดโลกกว้างสู่ธรรมชาติ

สัมผัสกับความหลากหลายของธรรมชาติ

 


เปิดจินตนาการสู่ดวงดาว

เรียนรู้การดูดาว โดยใช้แผนที่ดูดาว

กางเต๊นท์นอน ภายใต้อ้อมอกแห่งดวงดาว

 


แล้วพบกันใหม่ใน ค่าย เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว รุ่น 4 เร็วๆ นี้


เปิดโลกกว้างสู่ธรรมชาติ เปิดจินตนาการสู่ดวงดาว

 


เปิดโลกกว้างสู่ธรรมชาติ เปิดจินตนาการสู่ดวงดาว

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำค่ายเด็กและเยาวชน เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพ ที่มีอยู่ในตัวเด็กอย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงจากจากทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) สู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ล่าสุด ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กในด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalistic Intelligence)

หลักการและแนวคิด

เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจนคือเด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านหลากมิติที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ปัญญามีอยู่ 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา จากทฤษฎีพหุปัญญา สู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนำมาบูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก เสริมเติมแต่งด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพในด้านธรรมชาติวิทยา เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์รอง
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมค่าย
3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 7-1 5 ปี

ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน (วันเสาร์-อาทิตย์)
(วันที่ 23-24 มกราคม 2553)

สถานที่

แก่งเทียมท่าด่านโฮมสเตย์ จ.นครนายก

 


กิจกรรมการเรียนรู้ในค่าย เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว ประกอบด้วย

1) Smart Discovery กิจกรรมการค้นหามุมมองใหม่ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อสัมผัสเข้าใจธรรมชาติ
2) Smart Survivor กิจกรรมเรียนรู้การกางเตนท์ และธรรมชาติวิทยา
3) Smart Creation กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแห่งดวงดาว
4) Smart Cooking กิจกรรมการทำอาหารร่วมกัน
5) Smart on the Road กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ ระหว่างการเดินทาง
6) Smart Exercise กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ
7) Smart Relationship กิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพ
8) Smart Friendship กิจกรรมการอำลา เก็บมิตรภาพ และความทรงจำ
9) กิจกรรมดูดาว เรียนรู้การดูดาว กลุ่มดาวต่างๆ โดยใช้แผนที่ดูดาว
10) นิทานดวงดาว
11) นิทานสายน้ำ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 


มนุษย์เป็นเพียงอณูเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น
การพยายามเอาชนะธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องที่ควรนัก
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นเรื่องที่เหมาะสมยิ่งกว่า

 


สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางทีมงานยินดีเข้าไปนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ และโปรแกรมต่างๆ สามารถปรับให้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนหรือหน่วยงานต้องการ


ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว

 


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง บางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง
แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง
เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี
เด็กที่ไม่เก่งด้านภาษา อาจจะมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ดี
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษา อาจเป็นเลิศทางศิลปะ
เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา
เด็กที่ไอคิวต่ำกว่าปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี
เด็กที่ไอคิวสูง อาจเก่งหลายเรื่อง แต่ขาดทักษะทางสังคมที่ดี
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมาย ได้เช่นกัน


การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

สมาร์ทดีแคมป์ (Smart D Camp) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 


จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง
จากประสบการณ์สู่ความเชี่ยวชาญ
ด้วยบทพิสูจน์จากผลงานมากกว่า 100 กิจกรรม
ในด้านการจัดค่าย และ โปรแกรม
สำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ประวัติและผลงาน สมาร์ท ดี แคมป์ »

 


Smart D Camp จัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

Smart D Camp รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

Multiple Intelligence
ทฤษฎีพหุปัญญา
ทฤษฎีพหุปัญญา

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายฉลาดคิด
ค่ายฉลาดคิด

ค่ายอารมณ์ดี
ค่ายอารมณ์ดี

ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมอัจฉริยะ »