SMART D CAMP

Smart EQ Camp

S   M   A   R   T       E   Q       C   A   M   P

EQ07

23-25 เมษายน 2559
ณ รอยัลกรีนวัลเลย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 


บันทึกความทรงจำ ค่ายอารมณ์ดี รุ่น 7
Smart EQ Camp # 7

 


Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp


EQ07 EQ07 EQ07 EQ07


Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp


EQ07 EQ07 EQ07 EQ07


Smart Interpersonal Game

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเข้าใจคนรอบข้าง

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07


Smart Intrapersonal Game

กิจกรรมเรียนรู้เพื่อการเข้าใจตนเอง ในรูปแบบเกมสนุก

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07


Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

Smart EQ Camp # Smart EQ Camp # Smart EQ Camp


Anger Management

ฝึกเทคนิคการจัดการความโกรธ

EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 


EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

EQ07
EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07 EQ07

 

 


โปรแกรมค่ายอารมณ์ดี

Smart EQ Camp

“มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด” ยังคงเป็นสัจธรรมเสมอ ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป เรียนเก่ง จำเก่ง คิดเก่ง ก็ยังคงไม่พอ ถ้าโมโหร้าย รอคอยไม่ได้ แพ้ไม่เป็น สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอด คำตอบสุดท้ายอาจเป็นอีคิวก็ได้ คนที่อีคิวดีมักประสบความสำเร็จ มีความสุข และเก่งขึ้นอีกด้วย

หลักการและแนวคิด

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ - Emotional Quotient) ให้กับเด็ก โดยวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และให้ผู้ปกครองรู้ถึงแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้กับเด็ก เพื่อนำไปพัฒนาต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็ก โดยวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ถึงแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็ก เพื่อนำไปพัฒนาต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์รอง
3. เพื่อให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 7-15 ปี

 


Smart EQ Camp

 


*** สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางทีมงานยินดีเข้าไปนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ และโปรแกรมต่างๆ สามารถปรับให้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนหรือหน่วยงานต้องการ


ค่ายอารมณ์ดี

 


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง บางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง
แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง
เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี
เด็กที่ไม่เก่งด้านภาษา อาจจะมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ดี
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษา อาจเป็นเลิศทางศิลปะ
เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา
เด็กที่ไอคิวต่ำกว่าปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี
เด็กที่ไอคิวสูง อาจเก่งหลายเรื่อง แต่ขาดทักษะทางสังคมที่ดี
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมาย ได้เช่นกัน


การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

สมาร์ทดีแคมป์ (Smart D Camp) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 


จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง
จากประสบการณ์สู่ความเชี่ยวชาญ
ด้วยบทพิสูจน์จากผลงานมากกว่า 100 กิจกรรม
ในด้านการจัดค่าย และ โปรแกรม
สำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ประวัติและผลงาน สมาร์ท ดี แคมป์ »

 


Smart D Camp จัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

Smart D Camp รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

Multiple Intelligence
ทฤษฎีพหุปัญญา
ทฤษฎีพหุปัญญา

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายฉลาดคิด
ค่ายฉลาดคิด

ค่ายอารมณ์ดี
ค่ายอารมณ์ดี

ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมอัจฉริยะ »


 

 

Emotional Quotient

อีคิว เก่งดี มีสุข

อีคิว

“มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด”
ยังคงเป็นสัจธรรมเสมอ ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป
เรียนเก่ง จำเก่ง คิดเก่ง ก็ยังคงไม่พอ
ถ้าโมโหร้าย รอคอยไม่ได้ แพ้ไม่เป็น สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอด
คำตอบสุดท้ายอาจเป็นอีคิวก็ได้
คนที่อีคิวดีมักประสบความสำเร็จ มีความสุข และเก่งขึ้นอีกด้วย
แล้วอีคิวคืออะไรล่ะ

EQ empowerment »

 

 

อีคิวดี เก่งดี มีสุข

อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปลเป็นไทย มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากไอคิวเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตได้

แดเนียล โกลแมน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ผู้เขียนหนังสือ “Emotional Intelligence” ได้ให้ความหมายของอีคิวไว้ว่า เป็นความสามารถหลายด้าน ได้แก่ การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย การควบคุมความขัดแย้งของตนเอง การรอคอยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ ความไม่สบายใจต่างๆ และการมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง เขาได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีอีคิวสูง ไว้ดังนี้

* การตัดสินใจที่ดี
* ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
* มีความอดทน อดกลั้น
* ไม่หุนหันพลันแล่น
* ทนต่อความผิดหวังได้
* ไม่ย่อท้อ หรือยอมแพ้ง่าย
* มีพลังใจที่จะฝ่าฟัน ต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้
* จัดการกับความเครียดได้
* เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น
* เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม

อีคิวดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของพื้นอารมณ์ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม เด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ก็เสมือนมีทุนสำรองของชีวิตติดตัวมามาก ทนต่อแรงกระแทกกระเทือนได้มาก ส่วนเด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก ปรับตัวยาก ก็เสมือนมีทุนสำรองติดตัวมาน้อย มีความเปราะบางมาก ก็ต้องฝึกฝนมากหน่อย

การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยส่งเสริม กล่อมเกลา พัฒนาให้เด็กมีอีคิวที่ดีได้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีคิวเช่นเดียวกัน เด็กที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ย่อมเป็นการยากที่จะมีการพัฒนาอีคิวที่ดี

หลักสำคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาให้รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ได้

ผู้ที่มีอีคิวดี ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และผู้คนรอบข้าง สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ และมีความสุข สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง นำมาซึ่งความนับถือตนเอง การยอมรับจากผู้อื่น ความร่วมมือ ความสำเร็จในชีวิต และความสงบสุขในจิตใจ

ไอคิวกับอีคิว เป็นคู่แท้ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเสมอ ถ้าไอคิวดี จะสามารถเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ได้รวดเร็ว และประยุกต์ใช้ได้ดี ในขณะเดียวกันคนอีคิวดีจะนำความรู้ ความสามารถที่มีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์

แนวทางการพัฒนาอีคิว ก็คือการเข้าใจว่าเด็กมีพื้นอารมณ์แบบใด แล้วพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสม ให้การยอมรับ ทำความเข้าใจ และเลี้ยงให้เขาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอารมณ์ ให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของจิตใจ ลดความกลัวและวิตกกังวล หล่อเลี้ยงด้วยความรัก ความเข้าใจ สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ และประสบการณ์แห่งความผิดหวัง

สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอารมณ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย มีเทคนิควิธีที่เหมาะสม และทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางความคิด ได้แก่ มีความนับถือตนเอง มีความเข้าใจตนเอง มองโลกในแง่ดี ส่วนทักษะด้านความรู้สึก ได้แก่ การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม การจัดการความเครียด สุดท้ายคือทักษะด้านการกระทำ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา จัดการความขัดแย้ง มีวินัยในตนเอง มีความอดทน และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้