home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956ค่ายฉลาดคิด รุ่น 6
Smart IQ Camp # 6
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2553 ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

Smart IQ Camp # 6

Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
บันทึกความทรงจำ
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 6
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
สุดยอด killer ประจำค่าย
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp

IQ Discovery
สนุกสนานกับการเรียนรู้ในรูปแบบเกมสนุก ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

IQ Quiz

โจทย์เทพ


IQ Detective
เกมนักสืบอัจฉริยะ

ผจญภัยแดนหิ่งห้อย ยามค่ำคืน

Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
น้องโมโม่ รางวัล Smart IQ
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
 
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
 
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
 
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp
 
Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp # Smart IQ Camp 
 

บันทึกความทรงจำ ค่ายฉลาดคิด
   
     
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 1
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 2
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 3
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 1 ตอน...นักสืบอัจฉริยะ - Smart IQ Camp # 1
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 2 ตอน...นักสืบอัจฉริยะ
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 3
     
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 4
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 5
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 6
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 4
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 5
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 6
     
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 7
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 8
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 9
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 7
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 8 รุ่นพิเศษ โรงเรียนดอนเมือง
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 9 รุ่นพิเศษ บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย
     
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 10
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 12
 
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 10
ค่ายฉลาดคิด รุ่น 12
 
 
     

ค่ายฉลาดคิด (Smart IQ Camp)
พัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหา ในรูปแบบบูรณาการ
 
ค่ายพัฒนาระบบคิด พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝึกวิธีคิดหลากหลายรูปแบบ ที่ให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมสนุก ผจญภัยฝ่าด่านในภารกิจนักสืบอัจฉริยะ ที่ทั้งสนุก ตื่นเต้น ชวนติดตาม เด็กๆ ต้องใช้ความรู้ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาแก้ปัญหาจากเหตุไปหาผล และจากผลไปหาเหตุ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
หลักการและแนวคิด

ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น ก็มักเป็น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร

วิธีคิดของผู้ที่มีปัญญาด้านตรรกศาสตร์จะโดดเด่นตรงที่ใช้วิธีคิดจากเหตุไปหาผล หรือจากผลไปหาเหตุ กิจกรรมค่ายฉลาดคิด (Smart IQ Camp) ใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบเกมนักสืบอัจฉริยะ ให้เด็กได้ผจญภัยกับภารกิจไขปริศนาคดีต่างๆ แก้ปัญหาเพื่อผ่านไปยังด่านต่อๆไป ซึ่งเป็นรูปแบบที่เด็กที่โดดเด่นด้านนี้จะชื่นชอบเป็นพิเศษ ทำให้กระบวนการเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดกว้างอย่างเต็มที่
 
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝึกวิธีคิดหลายรูปแบบ
วัตถุประสงค์รอง 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมค่าย
  3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
 
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 7-15 ปี (จำนวน 40 คน)
 
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
 
สถานที่
เขาใหญ่ สราญรมย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) IQ Trick สะกิดปัญญา กิจกรรมฝึกสมอง ประลองปัญญา งัดทีเด็ดจากปัญหาเชาว์หลากหลายรูปแบบ
2) IQ Quiz โจทย์เทพ กิจกรรมเก็บสะสมแต้ม โดยใช้ความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ แก้โจทย์ปัญหาให้มากที่สุด
3) IQ Discovery เปิดโลกทัศน์อัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ หามุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ในรูปแบบเกมผจญภัย

4) IQ Code ถอดรหัสอัจฉริยะ เรียนรู้การถอดรหัสในรูปแบบต่างๆ และการสืบเสาะหาข้อมูลที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ

5) IQ Detective เกมนักสืบอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางด้านตรรกศาสตร์ ผจญภัยกับภารกิจไขปริศนาคดีต่างๆ ทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน
6) IQ Free Style ซุ้มนักคิด เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ
7) IQ Equipment เครื่องมือนักคิด กิจกรรมเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ เครื่องมือช่วยคิด
8) IQ Sport กีฬาเสริมสร้างพลังความคิด เตรียมพร้อมสมรรถนะร่างกายให้แข็งแกร่ง
9) IQ Vote ค้นหาสุดยอดนักสืบอัจฉริยะ
10) IQ Killer Game เกมนักฆ่าอัจฉริยะ เกมสนุก ชิงไหวชิงพริบ เผลอไม่ได้ตลอดค่าย แล้วท้ายสุดมาเฉลยกัน ใครคือ Killer
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555