home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ

Smart Brain Program
 
เรียนรู้การใช้สมองให้ได้ประโยชน์สูงสุด กับเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
 
พบกับโปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ รุ่น 3
Smart Brain # 3
เร็วๆ นี้
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา
พบกันเวลา 10.00 -16.00 น.
รายละเอียดติดต่อ 083-903-9956
สนใจกรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ (Smart Brain Program)

 

โปรแกรมเรียนรู้การใช้สมองให้ได้ประโยชน์สูงสุด กับเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) เสริมเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

 

หลักการและแนวคิด

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เน้นในด้านเนื้อหาวิชาการมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ ทำให้มีการฝึกฝนเทคนิคการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย ในขณะที่มีเนื้อหาที่ต้องจดจำมาก ทำให้คุณภาพในการเรียนรู้ ก้าวไม่ทันศักยภาพของสมองที่เด็กมีอยู่

ในขณะเดียวกัน ถ้ามีการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงศักยภาพของสมองที่มีอยู่ รู้ถึงการอุ่นเครื่องเตรียมสมองให้พร้อมก่อนการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลายมิติ การพักสมอง ก็จะสามารถช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) เสริมเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ก่อเกิดเป็นโปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ (Smart Brain Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ และประสบการณ์อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงขีดความสามารถของสมอง ให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่

2. เพื่อให้รู้จักเทคนิคเบื้องต้นในการคิดแบบหลากหลายมิติ

วัตถุประสงค์รอง

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมโปรแกรม

4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า

 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 8-13 ปี

 

ระยะเวลา 1 วัน

 

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1) Brain Awareness เรียนรู้และเข้าใจศักยภาพของสมองของตนเอง ให้รู้ถึงความมหัสจรรย์ของสมองในการเรียนรู้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องตระหนักถึง เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใช้สมองได้อย่างเต็มที่

2) Brain Warm-up เรียนรู้เทคนิคการเตรียมสมองให้พร้อมก่อนการเรียน รู้จักการออกกำลังกายให้สมองอย่างสม่ำเสมอ การอุ่นเครื่องสมองก่อนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ

3) Brain Thinking ฝึกใช้ศักยภาพของสมองด้วยวิธีคิดหลากหลายมิติ สมองที่คิดอยู่เสมอจะเกิดการเชื่อมต่อของเซลประสาท เป็นเครือข่ายใยประสาทที่ซับซ้อนขึ้น (synapse) ทำให้ส่งกระแสประสาทได้เร็วขึ้น คิดเร็วขึ้น

4) Brain Relaxation เรียนรู้เทคนิคการพักสมอง ผ่อนคลาย สร้างสมาธิหลังการเรียน เพิ่มคลังความรู้ เมื่อสมองอยู่ในภาวะผ่อนคลาย จะเกิดการจัดระบบคลังข้อมูลในสมองใหม่ให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกขึ้น

 

สถานที่จัดกิจกรรม สถาบันแฮปปี้โฮม เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา

 

ค่าลงทะเบียน 1,190 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ให้หันมาสนใจการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ว่าเป็นเรื่องไม่ยาก และสนุกสนาน ถ้ารู้เทคนิควิธีต่างๆ ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ และถ้ามีความสนใจจะมีโปรแกรมต่อยอดในระดับต่อไป

 

   
คลังสมองอัฉริยะ รุ่น 1
คลังสมองอัฉริยะ รุ่น 2
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ รุ่น 1 (Smart Brain # 1)
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ รุ่น 2 (Smart Brain # 2)

พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) บูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning)
หลักสูตรพัฒนาความฉลาด 5 โปรแกรม ที่ไม่ควรพลาด คือ
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ (Smart Memory) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ (Smart Brain) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ (Math Genius)
ค่ายเรียนเก่ง (I'm Genius Camp)

 
 

ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมโดย หมอยิร์ และทีมงานสมาร์ทดีแคมป์


การรับ-ส่งเด็ก
ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่สถาบัน Happy Home
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone (ตามแผนที่)

เวลา 10.00 น. (ก่อน 10 โมงเช้า เข้าศูนย์การค้าฯ ได้จากลานจอดรถด้านหลัง ชั้น 2 โซน B)

ดาวน์โหลดแผนที่สถาบัน HAPPY HOME
ดาวน์โหลดแผนที่สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555